"Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa, cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych, cóż ty wiesz?"
Job. 11:753
Jak klęsk, choroby i zgonu,
Tak się lękaj zabobonu.

54
Trudne do leczenia trądy,
Trudniejsze stare przesądy.

55
Słabej jest ten człowiek wiary,
Co wierzy w gusła i w czary.

57
Gdzie się oświata rozsiała,
Tam wnet upadła kabała.

60
Wykładacz snów się bogaci,
A gmin głupi zawsze płaci.

65
Bez religii oświata,
Rodu ludzkiego zatrata.

67
Cnota niczem nieskalana,
Nie suknia, czyni kapłana.

69
Modlitwa przy szczerej skrusze,
Balsam na strapioną duszę.

70
Na skrzydłach modłów nam trzeba
Unieść się z ziemi do Nieba.

71
Módlmy się szczerze do Pana,
Nim przyjdzie noc nieprzespana.

72
Modły, pokuta, żal, skrucha,
Gonią od nas złego ducha.

73
Modlitwa cuda w nas robi:
Do dzieł świętych nas sposobi.

77
Skromne modły wznoś do Nieba
Wie Bóg, czego nam potrzeba.

80
Gdy jak chcemy się nie staje,
Wie Bóg, czemu nam nie daje.

82
Wtenczas tylko modły godne,
Gdy serce z ustami zgodne.

85
Nic u Niebios nie wybłaga
Ten, kto drugim nie pomaga.

87
Marnie ten pacierze szepce,
Kto wprzód grzechów nie podepce.

93
Prawo napisane w Niebie:
Kochaj bliźnich, jak sam siebie.

95
Znajduj w ludziach dobrą stronę,
Na przywary spuść zasłonę.

97
W dobrych czynach rozkosz czujem;
Dobrych czynów nie żałujem.

99
Po dobrych czynów spełnieniu
Znajdziesz zapłatę w sumieniu.

100
Czyńmy dobrze ludziom w biedzie,
Póki zegar życia idzie.

 

Share

Codzienne nabożeństwa - DAVID WILKERSON DEVOTIONS (Polish)

  • Jestem pastorem kościoła New Life na południowych krańcach Montrealu w Kanadzie. Rozpoczynaliśmy nasz zbór z garstką ludzi w małym pokoju w budynku wynajmowanym od szkoły. Dzisiaj ponad 3500 ludzi przychodzi do kościoła każdy tydzień i jest to coś, co dotychczas nigdy się nie stało w Quebeck. Mniej niż dwa procent ludzi jest ewangelicznie wierzących. Typowy kościół ewangeliczny w naszym narodzie istniał od ponad 50 lat, a przeciętna ilość uczestników była poniżej osiemdziesięciu osób. Jak możemy wyjaśnić to niezwykłe żniwo? Dlaczego zostaliśmy ubłogosławieni przez ponad dwadzieścia kolejnych lat wzrostem w jednym z najbardziej wrogich i świeckich środowisk w Ameryce Północnej? Nie organizujemy kampanii ewangelizacyjnych i nie próbujemy najnowszych „najskuteczniejszych” metod i strategii guru nowoczesnego wzrostu kościoła. Przenosiliśmy się z jednego budynku do następnego; mamy kilka nabożeństw w każdą niedzielę; i każdego roku rośniemy coraz więcej. Dlaczego? Po prostu dlatego, że mężczyźni i kobiety w każdym wieku i z każdego możliwego środowiska etnicznego i społecznego przeżywają przemieniającą moc wiary z postanowieniem. Setki ludzi są chrzczone każdego roku, kiedy stają i opowiadają historie o łasce, odwadze i odkupieniu – cudowne, piękne historie, które są całkowicie niewytłumaczalne, z wyjątkiem tego, że jest to „Boże działanie!” To oni zapraszają swoich przyjaciół, sąsiadów, rodzinę, kolegów z pracy lub uczelni, żeby „skosztowali i zobaczyli, że Pan jest dobry; błogosławiony człowiek, który Mu ufa” (Psalm 34:8). I Bóg pomnaża kościół. W nowoczesnym, świeckim i cynicznym Francuskim Quebec, tak jak na całym świecie, wiara z postanowieniem zapala ognie przebudzenia i zmienia życie ludzi. Tysiące „Danielów” doświadcza przełomów i wybawienia, którym nie można zaprzeczyć. Nie ma żadnego „systemu gwiazd”, ani dziwnych tajemnic, wypolerowanego profesjonalizmu, ani żadnych sztuczek. Są tylko nowocześni „Danielowie”, mężczyźni i kobiety, którzy żyją każdego dnia w światłości i wolności, mocy i możliwości wiary z postanowieniem. Oni wiedzą, że pragnienie określa cel i chociaż jest to niemożliwe dla człowieka, to z Bogiem wszystko jest możliwe. __________Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.