"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."
Mat. 28:1953
Jak klęsk, choroby i zgonu,
Tak się lękaj zabobonu.

54
Trudne do leczenia trądy,
Trudniejsze stare przesądy.

55
Słabej jest ten człowiek wiary,
Co wierzy w gusła i w czary.

57
Gdzie się oświata rozsiała,
Tam wnet upadła kabała.

60
Wykładacz snów się bogaci,
A gmin głupi zawsze płaci.

65
Bez religii oświata,
Rodu ludzkiego zatrata.

67
Cnota niczem nieskalana,
Nie suknia, czyni kapłana.

69
Modlitwa przy szczerej skrusze,
Balsam na strapioną duszę.

70
Na skrzydłach modłów nam trzeba
Unieść się z ziemi do Nieba.

71
Módlmy się szczerze do Pana,
Nim przyjdzie noc nieprzespana.

72
Modły, pokuta, żal, skrucha,
Gonią od nas złego ducha.

73
Modlitwa cuda w nas robi:
Do dzieł świętych nas sposobi.

77
Skromne modły wznoś do Nieba
Wie Bóg, czego nam potrzeba.

80
Gdy jak chcemy się nie staje,
Wie Bóg, czemu nam nie daje.

82
Wtenczas tylko modły godne,
Gdy serce z ustami zgodne.

85
Nic u Niebios nie wybłaga
Ten, kto drugim nie pomaga.

87
Marnie ten pacierze szepce,
Kto wprzód grzechów nie podepce.

93
Prawo napisane w Niebie:
Kochaj bliźnich, jak sam siebie.

95
Znajduj w ludziach dobrą stronę,
Na przywary spuść zasłonę.

97
W dobrych czynach rozkosz czujem;
Dobrych czynów nie żałujem.

99
Po dobrych czynów spełnieniu
Znajdziesz zapłatę w sumieniu.

100
Czyńmy dobrze ludziom w biedzie,
Póki zegar życia idzie.

 

Share

Codzienne nabożeństwa - DAVID WILKERSON DEVOTIONS (Polish)

  • Dzień Sądu nadchodzi, kiedy społeczeństwo staje się pochłonięte materialnym powodzeniem i zabezpieczeniem.„ Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada” (1 Tesal. 5:3). Greckie słowo jakiego użył tu Paweł mówiąc o pokoju to słowo”eirene”, co oznacza materialne powodzenie. Nagła zagłada przyjdzie w dniu, kiedy umysły ludzi są skoncentrowane na bogactwach! Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Pogoń za pieniądzem! Chciwość! Gromadzenie! Zbieranie! Jezus nas ostrzega, że będzie to czas, kiedy serca ludzi będą drżały ze strachu, widząc te straszne rzeczy, jakie przychodzą na świat. Ludzie będą tęsknić do czegoś pewnego, czegoś bezpiecznego. Nie jest powiedziane, że to będzie okres pokoju, ale że będą mówić, „Pokój i bezpieczeństwo.” Tylko o tym będą mówić. Ich rozmowy będą się koncentrować na pieniądzach, majątku, inwestycjach, jak znaleźć bezpieczne miejsce dla ich aktywów!Nigdy w historii świata ludzie nie byli tak kierowani pożądaniem pieniędzy. Prosperity to Amerykański sen! Giełda stała się jednym gigantycznym kasynem. Miliony Amerykanów gra w loterie albo odwiedza kasyna z nadzieją, że staną się bogaci w ciągu jednej nocy. Skąd się bierze taka obsesja, żeby się wzbogacić? Ponieważ wszyscy widzą, że nadchodzi sztorm. Cały świat oczekuje ze strachem tego dnia, kiedy nastąpi finansowe załamanie. Starają się zabezpieczyć przed tym strasznym czasem, mając nadzieję, że przeżyją ten sztorm.Obsesja prosperity skorumpowała nawet kościół. Jak Paweł by się smucił, gdyby wiedział, że przyjdzie dzień, kiedy kaznodzieja ewangelii zamieni przymierze z Chrystusem na przymierze z pieniądzem. Kiedyś kościół stał przed tym światem jako świadectwo przeciwko chciwości i materializmowi, przeciwko miłości rzeczy, przeciwko miłości samego siebie, gromadzeniu bogactw i pożądliwości. Ale teraz świat widzi kościół jako największego konkurenta o dobre życie. Świat się śmieje i szydzi z chrześcijan, którzy odrzucają cierpienie dla Chrystusa, żeby się pogrążać w bogactwach tego wieku.„ Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe” (Efezjan 5:15-16).