"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."
2 Tym. 3:1653
Jak klęsk, choroby i zgonu,
Tak się lękaj zabobonu.

54
Trudne do leczenia trądy,
Trudniejsze stare przesądy.

55
Słabej jest ten człowiek wiary,
Co wierzy w gusła i w czary.

57
Gdzie się oświata rozsiała,
Tam wnet upadła kabała.

60
Wykładacz snów się bogaci,
A gmin głupi zawsze płaci.

65
Bez religii oświata,
Rodu ludzkiego zatrata.

67
Cnota niczem nieskalana,
Nie suknia, czyni kapłana.

69
Modlitwa przy szczerej skrusze,
Balsam na strapioną duszę.

70
Na skrzydłach modłów nam trzeba
Unieść się z ziemi do Nieba.

71
Módlmy się szczerze do Pana,
Nim przyjdzie noc nieprzespana.

72
Modły, pokuta, żal, skrucha,
Gonią od nas złego ducha.

73
Modlitwa cuda w nas robi:
Do dzieł świętych nas sposobi.

77
Skromne modły wznoś do Nieba
Wie Bóg, czego nam potrzeba.

80
Gdy jak chcemy się nie staje,
Wie Bóg, czemu nam nie daje.

82
Wtenczas tylko modły godne,
Gdy serce z ustami zgodne.

85
Nic u Niebios nie wybłaga
Ten, kto drugim nie pomaga.

87
Marnie ten pacierze szepce,
Kto wprzód grzechów nie podepce.

93
Prawo napisane w Niebie:
Kochaj bliźnich, jak sam siebie.

95
Znajduj w ludziach dobrą stronę,
Na przywary spuść zasłonę.

97
W dobrych czynach rozkosz czujem;
Dobrych czynów nie żałujem.

99
Po dobrych czynów spełnieniu
Znajdziesz zapłatę w sumieniu.

100
Czyńmy dobrze ludziom w biedzie,
Póki zegar życia idzie.

 

Share

Codzienne nabożeństwa - DAVID WILKERSON DEVOTIONS (Polish)

  • Pomyśl o takich błogosławionych rzeczach: intymna modlitwa z Panem; czytanie Jego cudownego Słowa; radosne dzielenie się Jego ewangelią. To wszystko są cudowne praktyki, które czynią życie spełnionym i radosnym. Ale my czasami czynimy z nich oparte na zasługach uczynki - żmudne i obowiązkowe. Czyniąc to, zaniedbujemy „tak wielkie zbawienie” --- zbawiającą łaskę, która nie zawodzi. Widzicie, nawet kiedy zawodzimy, Nowe Przymierze nie zawodzi. Według Pawła, ta prawda nas wyzwoli, a nie zniewoli.„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli” (Gal. 5:1) W tym liście Paweł pyta wierzących, „Dlaczego mielibyście wracać ponownie do Starego Przymierza uczynków? Ten system tylko was ponownie zniewoli. Otrzymaliście Nowe Przymierze, które was uwalnia, byście kochali i służyli Bogu w doskonałej wolności.”Paweł wpajał to Galacjanom, mówiąc, że ewangelia daje nam moc w Duchu, przez łaskę. Ale Galacjanie dalej próbowali żyć ewangelią przez pryzmat uczynków. Byli przekonani, „Jeżeli zrobię to, to otrzymam błogosławieństwo. Jeżeli nie, to otrzymam przekleństwo.”Może nie widzimy tego u nas, ale mamy tendencję, by robić dzisiaj podobnie. Nasze nastawienie jest takie: „Zrobię wszystko co w mojej mocy, by przestrzegać Bożych przykazań, a On musi mnie błogosławić.” Ale Bóg w Nowym Przymierzu mówi inaczej: „Ja już cię błogosławiłem, zanim jeszcze postanowiłeś przestrzegać Moich przykazań. Ja również wiem, że nie potrafisz wypełniać Mojego Słowa doskonale, dlatego dam ci siłę przez Mojego Ducha. Moja łaska będzie siłą stojącą za twoimi uczynkami, a nie twoja własna. siła.”To jest rdzeń ewangelii: Wszystko czyni Bóg! Dlatego jeżeli słyszymy, że „Musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi” (Hebr. 2:1), z drogi nie oznacza, że mamy bardziej zwracać uwagę na przestrzeganie zasad. Zamiast tego mamy bardziej zwracać uwagę na ewangelię łaski, która uczyniła nas wolnymi.