A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.       (Izaj. 54;10)


Poniżej znajdują się "migawki" ostatnio dodanych do naszej czytelni artykułów. 

 

Pogańskie życie w kościele
czwartek, 21, sierpień 2014
article thumbnail W Biblii czytamy: „cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano...” (Rzymian 15:4 NBG) Bo cokolwiek wcześniej zostało spisane, zostało spisane dla naszej nauki, abyśmy mieli nadzieję z powodu wytrwałości oraz zachęty Pisma. (Rzymian 15:4 NBG) . Po to, by wziąć z tego lekcję dla naszego życia. W ostatnim czasie Bóg mocno położył mi na serce kwestię pogaństwa w kościele i chociaż jest to temat bardzo niepopularny, chcę się tym podzielić. Z historii Starego Testamentu wiemy, że w Izraelu, oddzielonym przecież od świata, ciągle pojawiało się pogańskie życie – pomimo surowego zakazu Boga: „Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty...
Rozwód czyli śmierć małżeństwa
niedziela, 10, sierpień 2014
article thumbnail „Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoja towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. (...) Pilnujcie się, więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości! Gdyż, kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!” .(Malachiasza 2:14-16 NBG) Zapewne się pytacie: Dlaczego? A dlatego, że WIEKUISTY był świadkiem pomiędzy tobą, a żoną twojej młodości, której się teraz sprzeniewierzyłeś, choć ona była twą towarzyszką i żoną twojego przymierza. Czyż was nie jednym stworzył, cząstką Swojego Ducha? A w jaki celu jednym? By pragnęli Bożego wysiewu. Toteż strzeżcie swojego ducha, a...
Małżeństwo i rozwód
niedziela, 10, sierpień 2014
article thumbnail Małżeństwo i rozwód - Co nakazuje Mojżesz?   Moje dzisiejsze zwiastowanie będzie miało charakter wykładu raczej niż kazania. Ze względu na wagę problemu uznałem za stosowne, aby dzielić się z wami w takiej nieco akademickiej formie w ten niedzielny poranek. Proszę więc was na wstępie o wyrozumiałość, cierpliwość i pełne skupienie. Mar. 10:2-12 2. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? 3. AOn odpowiadając, rzekł im: Co wam nakazał Mojżesz? 4. Oni na to: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. 5. AJezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. 6. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. 7. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z...
Namaszczenie
niedziela, 20, lipiec 2014
article thumbnailAutor w poniższym artykule stara się odpowiedzieć na jakże nurtujące nas pytanie: Dlaczego nie ma przebudzenia? Dlaczego w Kościele nie ma namaszczenia? Czym jest to spowodowane?   Artykuł został napisany ponad 20 lat temu, gdy pewne niepokojące nurty dopiero zaczęły pojawiać się w kościele, gdzie Ewangelia Jezusa Chrystusa zaczęła być zastępowana jej ludzkimi interpretacjami, gnostyckim objawieniem, stawianiem w centrum człowieka, autorytetu człowieka oraz nauki człowieka, które są w bezpośredniej sprzeczności z naukami Pana Jezusa. Te 20 lat temu, pewne nurty były dopiero w powijakach, one dopiero zaczynały "raczkować", a obietnice liderów tychże ruchów były jakże wzniosłe i zapewniały słuchaczy oraz współuczestników o prosperity i sukcesie dla każdego członka...
article thumbnail Czy Ezechiel cierpiał na schizofrenię paranoidalną? Jeśli nie, to zdaniem niektórych autorów musiał mieć przynajmniej poważne zaburzenia osobowości. Dla tych, którzy miłują Biblię, taka diagnoza postawiona biblijnemu prorokowi brzmi jak bluźnierstwo. Z drugiej jednak strony nie sposób zaprzeczyć, że Ezechiel zachowywał się niejeden raz wręcz dziwacznie, zwłaszcza w sytuacjach opisanych w początkowych rozdziałach jego księgi. Czym wyjaśnić na przykład leżenie przez 390 dni na lewym boku, a następnie przez 40 dni na prawym (Ez 4,4-8)? Chciałbym najpierw zbadać pewną teorię mającą wyjaśniać zachowanie Ezechiela, później zająć się jego obroną, na końcu zaś pokazać, jaki cel i sens mają znaki Ezechiela dla nas współcześnie. Już w 1877 roku niemiecki uczony August...
More inOpowiadania