"Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej."
1 Piotr. 3:10

Radio Pielgrzym - www.radio.pielgrzym.pl


PopUp MP3 Player (New Window)

A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.       (Izaj. 54;10)


Poniżej znajdują się "migawki" ostatnio dodanych do naszej czytelni artykułów. 

 

Pięć pytań do Ciebie, jeżeli jesteś muzułmaninem
poniedziałek, 27, październik 2014
article thumbnailNie tak dawno stanął na mojej drodze pewien mężczyzna z bardzo długim, prawie 20-sto letnim "ewangelicznym stażem". To biblijnie wierzący, narodzony na nowo chrześcijanin. Po krótkiej chwili rozmowy między nami, okazało się, że jego zdaniem Allah opisany w Koranie to ten sam Bóg Izraela, o którym mówi Pismo Święte. To niby ten sam Bóg Żydów i chrześcijan, tylko inaczej nazywany przez muzułmanów. Wdaliśmy się w głębszą rozmowę na ten temat ..... i oto stałem niedowierzając swoim uszom. Zapytałem go: Jak to możliwe, że Ty będąc prawie 20 lat na nowo narodzonym chrześcijaninem opowiadasz tak absurdalne, wręcz niemieszczące się w głowie niedorzeczności. To fundamentalny brak jakiegokolwiek poznania w tej kwestii, co może być wielką pułapką dla chrześcijan, którzy...
Dobre chęci to za mało
poniedziałek, 01, wrzesień 2014
article thumbnail "I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali judzkiej, aby sprowadzić stamtąd Skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami” (2Sm 6:1-2). Skrzynia Boża była symbolem Bożej obecności będącej źródłem obfitego błogosławieństwa dla tych, którzy z bojaźnią i należną Bogu czcią zbliżają się do Niego. Z drugiej jednak strony jest ona również źródłem gniewu i sądu dla tych, którzy zbliżają się do Niego bez bojaźni, bez szacunku, bez pokory i bez należnej Mu czci. Dawid zwołał 30 000 dostojników ze wszystkich krańców Izraela, aby wyłożyć im sens tego, co zamierzał uczynić (werset 1: w tekście hebrajskim nie ma słowa: “wojowników”, ale użyte słowo oznacza „znamienitych”). To wezwanie dostojników ze wszystkich miast i wsi miało pomóc...
Pogańskie życie w kościele
czwartek, 21, sierpień 2014
article thumbnail W Biblii czytamy: „cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano...” (Rzymian 15:4 NBG) Bo cokolwiek wcześniej zostało spisane, zostało spisane dla naszej nauki, abyśmy mieli nadzieję z powodu wytrwałości oraz zachęty Pisma. (Rzymian 15:4 NBG) . Po to, by wziąć z tego lekcję dla naszego życia. W ostatnim czasie Bóg mocno położył mi na serce kwestię pogaństwa w kościele i chociaż jest to temat bardzo niepopularny, chcę się tym podzielić. Z historii Starego Testamentu wiemy, że w Izraelu, oddzielonym przecież od świata, ciągle pojawiało się pogańskie życie – pomimo surowego zakazu Boga: „Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty...
Rozwód czyli śmierć małżeństwa
niedziela, 10, sierpień 2014
article thumbnail „Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoja towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. (...) Pilnujcie się, więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości! Gdyż, kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!” .(Malachiasza 2:14-16 NBG) Zapewne się pytacie: Dlaczego? A dlatego, że WIEKUISTY był świadkiem pomiędzy tobą, a żoną twojej młodości, której się teraz sprzeniewierzyłeś, choć ona była twą towarzyszką i żoną twojego przymierza. Czyż was nie jednym stworzył, cząstką Swojego Ducha? A w jaki celu jednym? By pragnęli Bożego wysiewu. Toteż strzeżcie swojego ducha, a...
Małżeństwo i rozwód
niedziela, 10, sierpień 2014
article thumbnail Małżeństwo i rozwód - Co nakazuje Mojżesz?   Moje dzisiejsze zwiastowanie będzie miało charakter wykładu raczej niż kazania. Ze względu na wagę problemu uznałem za stosowne, aby dzielić się z wami w takiej nieco akademickiej formie w ten niedzielny poranek. Proszę więc was na wstępie o wyrozumiałość, cierpliwość i pełne skupienie. Mar. 10:2-12 2. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? 3. AOn odpowiadając, rzekł im: Co wam nakazał Mojżesz? 4. Oni na to: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. 5. AJezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. 6. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. 7. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z...
More inOpowiadania