"Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej."
1 Piotr. 3:10

Radio Pielgrzym - www.radio.pielgrzym.pl


PopUp MP3 Player (New Window)

A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.       (Izaj. 54;10)


Poniżej znajdują się "migawki" ostatnio dodanych do naszej czytelni artykułów. 

 

Dobre chęci to za mało
poniedziałek, 01, wrzesień 2014
article thumbnail "I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali judzkiej, aby sprowadzić stamtąd Skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami” (2Sm 6:1-2). Skrzynia Boża była symbolem Bożej obecności będącej źródłem obfitego błogosławieństwa dla tych, którzy z bojaźnią i należną Bogu czcią zbliżają się do Niego. Z drugiej jednak strony jest ona również źródłem gniewu i sądu dla tych, którzy zbliżają się do Niego bez bojaźni, bez szacunku, bez pokory i bez należnej Mu czci. Dawid zwołał 30 000 dostojników ze wszystkich krańców Izraela, aby wyłożyć im sens tego, co zamierzał uczynić (werset 1: w tekście hebrajskim nie ma słowa: “wojowników”, ale użyte słowo oznacza „znamienitych”). To wezwanie dostojników ze wszystkich miast i wsi miało pomóc...
Pogańskie życie w kościele
czwartek, 21, sierpień 2014
article thumbnail W Biblii czytamy: „cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano...” (Rzymian 15:4 NBG) Bo cokolwiek wcześniej zostało spisane, zostało spisane dla naszej nauki, abyśmy mieli nadzieję z powodu wytrwałości oraz zachęty Pisma. (Rzymian 15:4 NBG) . Po to, by wziąć z tego lekcję dla naszego życia. W ostatnim czasie Bóg mocno położył mi na serce kwestię pogaństwa w kościele i chociaż jest to temat bardzo niepopularny, chcę się tym podzielić. Z historii Starego Testamentu wiemy, że w Izraelu, oddzielonym przecież od świata, ciągle pojawiało się pogańskie życie – pomimo surowego zakazu Boga: „Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty...
Rozwód czyli śmierć małżeństwa
niedziela, 10, sierpień 2014
article thumbnail „Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoja towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. (...) Pilnujcie się, więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości! Gdyż, kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!” .(Malachiasza 2:14-16 NBG) Zapewne się pytacie: Dlaczego? A dlatego, że WIEKUISTY był świadkiem pomiędzy tobą, a żoną twojej młodości, której się teraz sprzeniewierzyłeś, choć ona była twą towarzyszką i żoną twojego przymierza. Czyż was nie jednym stworzył, cząstką Swojego Ducha? A w jaki celu jednym? By pragnęli Bożego wysiewu. Toteż strzeżcie swojego ducha, a...
Małżeństwo i rozwód
niedziela, 10, sierpień 2014
article thumbnail Małżeństwo i rozwód - Co nakazuje Mojżesz?   Moje dzisiejsze zwiastowanie będzie miało charakter wykładu raczej niż kazania. Ze względu na wagę problemu uznałem za stosowne, aby dzielić się z wami w takiej nieco akademickiej formie w ten niedzielny poranek. Proszę więc was na wstępie o wyrozumiałość, cierpliwość i pełne skupienie. Mar. 10:2-12 2. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? 3. AOn odpowiadając, rzekł im: Co wam nakazał Mojżesz? 4. Oni na to: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. 5. AJezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. 6. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. 7. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z...
Namaszczenie
niedziela, 20, lipiec 2014
article thumbnailAutor w poniższym artykule stara się odpowiedzieć na jakże nurtujące nas pytanie: Dlaczego nie ma przebudzenia? Dlaczego w Kościele nie ma namaszczenia? Czym jest to spowodowane?   Artykuł został napisany ponad 20 lat temu, gdy pewne niepokojące nurty dopiero zaczęły pojawiać się w kościele, gdzie Ewangelia Jezusa Chrystusa zaczęła być zastępowana jej ludzkimi interpretacjami, gnostyckim objawieniem, stawianiem w centrum człowieka, autorytetu człowieka oraz nauki człowieka, które są w bezpośredniej sprzeczności z naukami Pana Jezusa. Te 20 lat temu, pewne nurty były dopiero w powijakach, one dopiero zaczynały "raczkować", a obietnice liderów tychże ruchów były jakże wzniosłe i zapewniały słuchaczy oraz współuczestników o prosperity i sukcesie dla każdego członka...
More inOpowiadania